Betalings- og salgsbetingelser

Såfremt intet andet er aftalt, skal alle kampagner der køres på en af Luba Media's webmedier som for eksempel SkilteBranchen.dk eller Ferie-Fritidsaktiviteter.dk og HandicapBarn.dk være betalt inden kampagnestart. Er betalingen ikke registreret ved kampagnestart, vil kampagnen ikke kunne starte. Der vil blive rykket via email, hvorfor det er vigtigt at man opgiver den korrekte mailadresse til den som har ansvaret for betalingen. Kampagnen bliver som udgangspunkt ikke forlænget pga forsinket betaling. 

Betalingsbetingelser

Forudbetalende ordregivere skal være opmærksomme på, at forudbetaling skal være Luba Media i hænde mindst 4 dage før kampagnestart. Forudbetalende kunder faktureres løbende.

Ved evt. misligholdelse af betalingsbetingelserne bortfalder retten til godtgørelse. Ved for sent betaling tillægges morarenter på 1% af fakturabeløbet pr påbegyndt måned.

Reklamer skal overholde lovgivning

Det er ordregiver, som har ansvar for at de reklamekampagner der ønskes kørt på Luba Media's webmedier overholder gældende lovgivning, og Luba Media kan ikke stilles til ansvar for disse.

Herudover accepterer Luba Media ikke profileringsreklamer der indeholder følgende:

  • Pornografisk indhold
  • Hacking relateret indhold
  • Racistisk indhold
  • Pædofilt indhold.