Her findes information om bannerspecifikationer på Luba Media IVS's webmedier, herunder HandicapPortal.dk, HandicapBarn.dk, HandicapForhold.dk, Ferie-Fritidsaktiviteter.dk, SkilteBranchen.dk, ClubSkilteBranchen.dk og FindSkiltefirma.dk.

Du er også meget velkommen til at kontakte din konsulent, som vil hjælpe dig og sikre, at din online-annoncering bliver en succes. Se godtgørelser, betalingsbetingelser og generelle betingelser under menupunktet ’Generelt’.

1. SPECIFIKATIONER GENERELT

 
De skal ses som guidelines og Luba Media IVS kan derfor ikke garantere, at bannere lavet inden for FDIM´s guidelines vil kunne afvikles på ovennævnte webmedier. Retningslinjerne skal således ikke ses som absolutte, og Luba Media IVS kan til enhver tid afvise materiale eller kræve det ændret til at matche Luba Media’s ‘look and feel’.
 
Oversigten i dokumentet beskriver de bannerformater, der sælges på Luba Media's digitale platforme.

Størrelser og processorbrug: Bannere må ikke forøge CPU-forbrug med mere end 5 procentpoint. Dette er særligt et problem med flash-bannere. Der vurderes løbende om bannerne er for tunge i load-tid. Forsinker de load af siden markant, forbeholder vi os ret til at stoppe afvikling af kampagnen. Som hovedregel må Flash-bannere ikke overstige 100 kb.

Streaming, film, musik og scrolling mm: Aktivitet i banneret, såsom streaming musik eller video, skal aktiveres ved mouse-over og stoppes ved mouse-out  eller ved klik. Der kan alternativt indsættes start- og stopknapper i banneret. Streaming indhold hentes hos udbyders server. Luba Media står for ikke for streaming. 3. part streaming i banneret må MAX fylde 2,5 MB. Leveres SWF-bannere må frame-raten ikke overstige 25fps. Indeholder bannerne film, der hentes fra anden server (fx .en film-server) gøres opmærksom på, at filmen max bør have en load- tid på 2-3 sekunder. Mobilbannere med swipe eller anden interaktion må ikke blokere for vertikal scrolling.  

3. parts bannertags Luba Media understøtter de fleste 3. parts tags som benyttes af mediebureauer og større direkte kunder. Er du i tvivl, så ret henvendelse til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.   Materiale/bannere sendes altid til: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Flash settings og CSS På flash-bannere skal wmode sættes til transparent for at undgå konflikter med overlays. Banneret må ikke positioneres med inline CSS; Luba Media positionerer banneret. 

JavaScripts og placering i DOM strukturen Banneret må ikke indeholde scripts, der interagerer med andre elementer på siden og dermed ødelægger indhold på Luba Media's webmedier. Det er vigtigt, at wmode sættes til transparent. Banneret skal indsættes relativt i DOM-strukturen, så det lægger sig i den DIV, hvor vi kalder banneret. Det vil sige, at det ikke må lægge sig eksempelvis direkte under <BODY> Expand skal expande og kollapse med mouse-over / mouse-out, og navigation på siden skal være mulig efterfølgende. Der kan leveres ét expand banner i SWF.  

Luba Media benytter sig af AdAgency Pro system til at styre bannervisninger på desktop.  I flash-bannere implementeres clickTAG (hvis flere: clickTAG1, clickTAG2, etc. – max 9 clickTAG’s). Til alle bannere skal leveres  landing page link/URL.   Afleveres HTML bannere skal der enten angives en tydelig clickTAG-funktion i materialet, eller en iframe parameter vi kan sende en click-redirect med i. Har du spørgsmål til dette, så ret henvendelse til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

3. DESKTOP

728x90 plx Brandingbanneret findes på forsiden af det pågældende webmedier, og nogle undersider.

Kilobyte-størrelsen (KB) på dette banner er max. 65 kb.

Må det:

  •  Loope:  Ja
  • Streaming (fx div. film):  Ja
  • Expande:  Nej

Benyttes flash SKAL der også leveres backup Jpeg/GIF-fil. 3. parts tags, leveret af kunder/mediebureauer SKAL indeholde clickTAG. 

Bannere/3.part tags skal leveres i god tid, hvilket vil sige minimum 3 arbejdsdage før kampagnestart. Er banneret ikke leveret til tiden kan Luba Media ikke garantere, at det virker til kampagnestart.

Statisk banner kan leveres som jpeg, gif eller png - flash skal leveres som swf-fil

Kilobyte-størrelsen (KB) på dette banner er max. 65 kb.

Må det:

  • Loope:  Ja
  • Streaming (fx div. film):  Ja
  • Expande:  Nej

Benyttes flash SKAL der også leveres backup Jpeg/GIF-fil. 3. parts tags, leveret af kunder/mediebureauer SKAL indeholde clickTAG.  

Bannere/3.part tags skal leveres i god tid -> minimum 3 arbejdsdage før kampagnestart. Er banneret ikke leveret til tiden kan tv2.dk ikke garantere, at det virker til kampagnestart.

Statisk banner kan leveres som jpeg, gif eller png - flash skal leveres som swf-fil

4 GENERELT OM BANNER ANNONCERING 

Luba Media IVS er berettiget til at afvise, begrænse eller standse offentliggørelsen af en reklame, fx i tilfælde af:

  1. Indgriben fra offentlig myndighed eller berettigede indvendinger mod fortsættelse af markedsføringen.
  2. At reklamen ikke modtages rettidigt, eller at den ikke overholder de tekniske specifikationer.

Afvisning, begrænsning eller standsning af en reklame frigør ikke annoncør/ordregiver for forpligtelsen til at betale. Luba Media IVS er ikke ansvarlig for tab, som annoncør/ordregiver, måtte lide som følge af afvisning, begrænsning eller standsning af reklamen.

  • Væsentligheden af konkurrenceforholdet
  • Den konkrete reklames udformning og indhold