Vejledning i brug af HandicapBarn's støttelogo for firmaer med sponsorataftale med flere

Vi har valgt at udarbejde denne vejledning for firmaer, som har valgt at støtte HandicapBarn's arbejde omkring handicappede, og som har tegnet sponsorat. Her beskriver vi hvordan HandicapBarn's støttelogo må anvendes.

Retten til at anvende HandicapBarn's støttelogo opnås ved at indgå aftale med HandicapBarn om et sponsorat. HandicapBarn's støttelogo må ikke på nogen måde ændres eller manipuleres med. Andre billeder, tekst eller logoer må ikke indarbejdes i HandicapBarn's støttelogo.

HandicapBarn's støttelogoet må kun anvendes i specifik sammenhæng med firmaets websideside. Støttelogoet må gerne anvendes på facebook, men aldrig som profilbillede, og i øvrigt kun i overensstemmelse med de forbehold der er for brugen af knappen i øvrigt. Søttelogoet må kun anvendes efter forudgående accept fra HandicapBarn og skal anvendes i overensstemmelse med gældende love og regler.

Placering af HandicapBarn's støttelogo

Firmaet kan placere HandicapBarn's støttelogo på sin webside og på en sådan måde, at budskabet ikke misforstås. FIrmananvnet skal altid være mere tydeligt end HandicapBarn's støttelogo.

Støttelogoet må ikke stå i forlængelse af, eller ved siden af tekst, billeder eller produkter, hvor der kan stilles tvivl om HandicapBarn's støttelogo eller ditto logo har tilknytning til produktet eller lignende.

Opsigelse og misligholdelse

Gør en af parterne sig skyldig i misligholdelse, efter nærværende aftale, går firmaet konkurs, standser firmet sine betalinger, kan HandicapBarn med øjeblikkelig virkning ophæve sponsoratet.

Dette gælder ligeledes, hvis HandicapBarn's støttelogo bruges i andet omfang end i aftalen specificeret, eller der benyttes anden tekst end skriftligt aftalt.

Ved sponsoratets ophør skal HandicapBarn's støttelogo øjeblikkelig fjernes.

HandicapBarn fralægger sig ethvert erstatningsansvar i forbindelse med ophør af aftalen.

Medlemskabets varighed og ikrafttræden

Aftalen er gældende fra HandicapBarn har registreret firmaets indbetaling af sponsorat ét år frem.

Selve støtte webknappen

HandicapBarn's støttelogo findes i to varianter og størrelser. HandicapBarn's støttelogo udleveres fra HandicapBarn som jpg og PNG-filer

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller telefon 2225 6379

Projekter

HandicapBarn er mere end blot artikler og debatforum. Vi ønsker at gøre noget mere ved vores artikler, så vi kan lave flere artikler med brugerfortællinger og andet hvad der foregår på handicapområdet. Det er både på HandicapBarn (Emner især omkring børn under 18 år) og HandicapPortal (emner om handicap uanset alder). 

Udover HandicapBarn og HandicapPortal, så har vi også Ferie-Fritidsaktiviteter.dk, som beskriver de enkelte aktivitetstilbud og HandicapForhold.dk, som har anmeldelser og artikler om forskellige aktiviteter og aktivitetstilbud.

Udover disse aktiviteter har vi nogle projekter, som vi gerne ser komme igang til gavn for vores mange brugere. Hvis du trykker på nedenstående projekter kan du læse mere om de enkelte. 

   

Find det partnerskab der passer dig

Vi har samlet vores forskellige sponsoratmuligheder, som HandicapBarn kan tilbyde sponsorer. Ønsker du at få sammensat en pakke, som er rettet mod din virksomhed, så er du velkommen til at kontakte os for yderligere. Udover sponsoraterne kan vi tilbyde kombinationspakker af sponsorat og profileringspakker på HandicapBarn og tilknyttede platforme.