Bliv sponsor og vær med til at støtte aktiviteter og andet arbejde for handicappede

Hovedpartnerskab Handicapområdet

Som Hovedpartner får din virksomhed et skræddersyet partnerskab, der aktiverer og styrker virksomhedens arbejde med samfundsansvar.

Hovedpartnerskabet er et aktivt og dynamisk partnerskab, hvor vi involverer medarbejdere og kunder. Det er med til at øge medarbejderengagementet og styrke kundeloyaliteten. Vi fokuserer på at udvikle skræddersyede partnerskaber, der skaber størst mulig værdi for begge parter.

Sammen finder vi et indsatsområde, der matcher din virksomheds profil. Det kan f.eks. være inden for handicapsundhedsområdet, hvor vi bl.a. kan udvikle projekter, der behandler og forebygger livstruende sygdomme hos udsatte børn og familier.

Det kan være inden for uddannelsesområdet, hvor din virksomhed kan være med til at give børn med specielle behov en uddannelse, så de senere kan få et job. Det kan være inden for beskæftigelsesområdet, hvor din virksomhed f.eks. kan hjælpe familier, der er ramt af handicap med at starte egen indtægtsgivende virksomhed, så de kan blive selvforsørgende. Eller det kan være inden for et helt fjerde indsatsområde.

Ved at støtte med min. 250.000 kr. årligt er din virksomhed, som Hovedpartner, med til at gøre en stor forskel inden for det indsatsområde, som I har valgt. Ring til os eller send en mail, så rådgiver vi om, hvordan et partnerskab kan skabe værdi for din virksomhed og for handicappede børn.

Særligt for Hovedpartnere, tilbyder vi:

 • Mulighed for at øremærke støtten til et specifikt udviklingsprojekt.
 • HandicapBarns og/eller  de andre specifikkke loger vi har til intern og ekstern brug.
 • Hovedpartner- og støttelogo til intern og ekstern brug.
 • Årlig rapportering fra projekt med fokus på effektmålinger.
 • Video fra projektet.
 • Nyheder/artikler fra projekt to gange årligt.
 • Oplæg til medarbejderaktivering.
 • Mailsignatur med HandicapBarn's hovedpartnerlogo.
 • Online banner til synliggørelse af støtten.
 • Omtale i HandicapBarns e-nyhedsbrev

Hovedpartnere får desuden:

 • Logovisning, omtale og link på vores handicapportaler, som er omtalt her på denne webside.
 • Virksomhedens navn bliver nævnt i HandicapBarn's årsberetning.
 • Diplom.
 • Brand-billeder til intern og ekstern brug.
 • Omtale på HandicapBarn's og øvrige facebooksider
 • Virksomhedens navn bliver nævnt i HandicapBarn's årsberetning.
 • HandicapBarn's årsberetning.
 • Invitation til vores netværksarrangementer.

Projekter

HandicapBarn er mere end blot artikler og debatforum. Vi ønsker at gøre noget mere ved vores artikler, så vi kan lave flere artikler med brugerfortællinger og andet hvad der foregår på handicapområdet. Det er både på HandicapBarn (Emner især omkring børn under 18 år) og HandicapPortal (emner om handicap uanset alder). 

Udover HandicapBarn og HandicapPortal, så har vi også Ferie-Fritidsaktiviteter.dk, som beskriver de enkelte aktivitetstilbud og HandicapForhold.dk, som har anmeldelser og artikler om forskellige aktiviteter og aktivitetstilbud.

Udover disse aktiviteter har vi nogle projekter, som vi gerne ser komme igang til gavn for vores mange brugere. Hvis du trykker på nedenstående projekter kan du læse mere om de enkelte. 

   

Find det partnerskab der passer dig

Vi har samlet vores forskellige sponsoratmuligheder, som HandicapBarn kan tilbyde sponsorer. Ønsker du at få sammensat en pakke, som er rettet mod din virksomhed, så er du velkommen til at kontakte os for yderligere. Udover sponsoraterne kan vi tilbyde kombinationspakker af sponsorat og profileringspakker på HandicapBarn og tilknyttede platforme.