Nullam venenatis

Mange børn med handicap bliver fejlanbragt da man ikke forstår barnets situation, og forældrene får skylden typisk for barnets udvikling eller manglende på samme.

Anbragt-Barn.dk er en netportal, som omhandler problemstillingerne omkring sagsbehandling og anbringelser af børn og unge. 

Hvert år er der ca 14.000 børn og unge som er anbragt, hvilket koster samfundet mange midler. Officielt koster det 14 mia kroner, men deri er ikke indregnet mange ekstra omkostninger så det reelle beløb er nærmere ca 45 mia kroner det koster samfundet.