dolor sit amet

Webplatformen handler om børn med handicap, og er grundstenen til vores viden.medieplatformen om handicap.

På webplatformen vil det være muligt at kunne få artikler og annoncer på, som dog kræver at disse kan godkendes af redaktionen på HandicapBarn.dk om at de er i overensstemmende med HandicapBarns manifest